Zemní práce

  • zemní a výkopové práce,kanalizace
  • terénní úpravy,zpevňování ploch (zámkové dlažby a jiné dle domluvy)
  • výkopy stok,příkopů a čištění - příkopovou frézou
  • rybníky,vodní díla,dláždění potoků
  • meliorace,rekultivace
  • výstavba inženýrských sítí